Начало
Енциклопедия на шахматните дебюти
A
A00 Неправилни дебюти
A01
A02
A03
A04
A05
A10-A39 1. c4 Английско начало
A11-A12 1. c4 c6
A13-A14 1. c4 e6
A15 1. c4 Kf6
A16-A19 1. c4 Kf6 2. Kc3
A20-A29 1. c4 e5
A30-A39 1. c4 c5
A40-A55 1. d4 различно от 1. ... d5
A41-A42 1. d4 d6
A43-A44 1. d4 c5
A45 1. d4 Kf6, различно от 2. c4 и 2. Kf3
A46-A49 1. d4 Kf6 2. Kf3; 2. ... b6, 2. ... g6 различно от 3. c4
A50 1. d4 Kf6 2. c4 различно от 2. ... e6, 2. ... g6
A51-A52 1. d4 Kf6 2. c4 e5 Будапещенски гамбит
A53-A55 1. d4 Kf6 2. c4 d6 Староиндийска защита, редки варианти
A56 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5, различно от 3. ... e6
A57-A59 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. c:b5 a6 Волжки гамбит
A60-A79 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5 e6 Защита Бенони
A80-A99 1. d4 f5 Холандска защита
B
B00 1. e4 различно от 1. ...e5 /1. ...c5 /1. ...e6/1. ...d6/1. ...c6/1. ...Kf6/1. ...d5
B01 1. e4 d5 Скандинавска защита
B02-B05 1. e4 Kf6 Защита Алехин
B06-B09 1. e4 d6 Защита Пирц-Уфимцев
B10-B19 1. e4 c6 Защита Каро-Кан
B11 1. e4 c6 2. Kc3 d5 3. Kf3 Защита Каро-Кан, Вариант на двата коня
B12 1. e4 c6 2. d4, различно от 2. ... d5
B13 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4.Od3 Защита Каро-Кан, Разменен вариант
B14 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4. c4 Защита Каро-Кан, Атака Панов
B15 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3
B16 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Kf6 5. К:f6 g:f6 Защита Каро-Кан, Вариант Нимцович
B17 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Kd7 Защита Каро-Кан, Вариант Щайниц
B18-B19 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Of5 Защита Каро-Кан, Класически вариант
B20-B99 1. e4 c5 Сицилианска защита
B21 1. e4 c5 2. f4 Сицилианска защита, Атака Гран При
B22 1. e4 c5 2. c3 Сицилианска защита, Български вариант (ход на Алапин)
B23-B26 1. e4 c5 2. Kc3 Сицилианска защита, Закрит вариант
B27-B28 1. e4 c5 2. Kf3, различно от 2. ... d6, 2. ... e6, 2. ... Kc6, 2. ... Kf6
B29 1. e4 c5 2. Kf3 Kf6 Сицилианска защита, Вариант Нимцович
B30-B39 1. e4 c5 2. Kf3 Kc6
B40-B49 1. e4 c5 2. Kf3 e6
B50-B99 1. e4 c5 2. Kf3 d6
B51 1. e4 c5 2. Kf3 d6
B52 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. Ob5+
B53 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. Д:d4
B54-B55 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. f3
B56-B59 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3
B60-B69 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 Kc6 Сицилианска защита, Класически вариант
B70-B79 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 g6 Сицилианска защита, Вариант дракон
B80-B89 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 e6 Сицилианска защита, Вариант Шевенинген
B90-B99 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 a6 Сицилианска защита, Вариант Найдорф
C
C00-C19 1. e4 e6 Френска защита
C00 1. e4 e6
C01 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e:d5 Френска защита , Разменен вариант
C02 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 Френска защита, Закрит вариант
C03-C09 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Kd2 Френска защита, Вариант Тараш
C10-C19 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Kc3 Френска защита, Вариант Нимцович
C20 1. e4 e5 - редки варианти
C21-C22 1. e4 e5 2. d4 Централен дебют
C23-C24 1. e4 e5 2. Oc4 Дебют на офицера
C25-C29 1. e4 e5 2. Kc3 Виенска партия
C30-C39 1. e4 e5 2. f4 Царски гамбит
C40 1. e4 e5 2. Kf3 - редки варианти
C41 1. e4 e5 2. Kf3 d6 Защита Филидор
C42-C43 1. e4 e5 2. Kf3 Kf6 Руска партия
C44 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 редки варианти
C45 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. d4 Шотландска партия
C46 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Kc3 Защита на трите коня
C47-C49 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Kc3 Kf6 Защита на четирите коня
C50 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. d3 Италианска партия, Джоко пиано ("тиха игра")
C51-C52 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. b4 Гамбит Евънс
C53-C54 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. c3 Италианска партия
C55-C59 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Kf6 Защита на двата коня
C60-C99 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Испанска партия
C61 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Kd4 Испанска партия, Вариант Бърд
C62 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 d6 Испанска партия, Защита Щайниц
C63 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 f5 Испанска партия, Гамбит Яниш
C64 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Oc5 Испанска партия, Вариант Кордел
C65-C67 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Kf6 4. 0-0 Испанска партия, Берлински вариант
C68-C69 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. О:c6 d:c6 Испанска партия, Разменен вариант
C70 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Испанска партия, редки варианти
C71-C76 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 d6 Исп. партия, Подобрена защита Щайниц
C77 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 Испанска партия, редки варианти
C78 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Испанска партия, редки варианти
C79 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 d6 Испанска партия, руски вариант,
C80-C83 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 К:e4 Испанска партия, Открит вариант
C84 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 Испанска партия, Закрит вариант
C85 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. О:c6 Испанска партия, Разменен вариант, разни
C86 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Де2 Испанска партия, Атака Ворал
C87 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 d6 Испанска партия, Вариант Авербах
C88 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 Испанска партия, закрит вариант, редки вар.
C89 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 0-0 8. c3 d5 Испанска партия, Атака Маршал
C90-С99 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 0-0 8. c3 d6 Испанска партия, закрит вариант
D
D00-D05 Дебют на дамската пешка
D00 1. d4 d5
D01 1. d4 d5 2. Kc3 Kf6 3. Og5 Атака Рихтер-Вересов
D02 1. d4 d5 2. Kf3
D03 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. Og5 Атака Торе
D04 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. e3
D05 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. e3 e6
D06 1. d4 d5 2. c4
D07 1. d4 d5 2. c4 Kc6 Защита Чигорин
D08-D09 1. d4 d5 2. c4 e5 Контрагамбит Албин
D10-D19 Славянска защита
D10 1. d4 d5 2. c4 c6
D11 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3
D12 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. e3 Of5
D13 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. c:d5 c:d5
D14 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. c:d5 c:d5 5. Kc3 Kc6 6. Of4 Of5
D15 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3
D16 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4
D17 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5
D18 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5 6. e3
D19 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5 6. e3 e6 7. О:c4 Ob4
D20-D29 Приет дамски гамбит
D20 1. d4 d5 2. c4 d:c4
D21 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3
D22 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 a6
D23 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6
D24 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. Kc3
D25 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3
D26 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6
D27 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0-0 a6
D28 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0-0 a6 7. Де2
D29 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0-0 a6 7. Де2 b5
D30-D59 Дамски гамбит
D30 1. d4 d5 2. c4 e6
D31 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3
D32 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 Защита Тараш
D33 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 4. c:d5 e:d5 5. Kf3 Kc6 6. g3
D34 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 4. c:d5 e:d5 5. Kf3 Kc6 6. g3 Kf6 7. Og2 Oe7
D35 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. c:d5 Дамски гамбит, Разменен вариант
D36 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. c:d5 e:d5 5. Og5 c6 6. Дс2
D37 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3
D38 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 Ob4 Защита Рагозин
D39 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 Ob4 5. Og5 d:c4
D40 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 Подобрена защита Тараш
D41 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 5. c:d5
D42 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 5. c:d5 К:d5 6. e3 Kc6 7. Od3
D43-D49 Славянска защита
D43 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6
D44 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. Og5 d:c4
D45 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3
D46 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3
D47 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 Мерански вариант
D48 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 8. Od3 a6
D49 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 8. Od3 a6 9. e4 c5 10. e5 c:d4 11. К:b5
D50 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5
D51 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Kbd7
D52 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Kbd7 5. e3 c6 6. Kf3 Да5 Защита Кембридж Спрингс
D53 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7
D54 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Tc1
D55 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3
D56 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 Кe4 Защита Ласкер
D57 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 Ce4 8. О:e7 Д:e7 9. c:d5 К:c3 10. b:c3
D58 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 b6 Защита Тартаковер
D59 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 b6 8. c:d5 К:d5
D60-D69 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 Kbd7 Ортодоксална защита
D70-D79 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. g3 d5 Защита Грюнфелд с 3.g3
D70 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 c6
D71-D72 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.c:d5 К:d5 6.e4
D73 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.c:d5 К:d5 7.e4
D74-D76 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.c:d5 К:d5 7.0-0
D77-D79 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.0-0
D80-D99 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 Защита Грюнфелд с 3.Kc3
D80 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Оg5
D81 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Дb3
D82-D84 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Оf4
D85 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.c:d5 К:d5 5.e4 К:c3 6.b:c3 Оg7 7.Кf3
D86-D89 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.c:d5 К:d5 5.e4 К:c3 6.b:c3 Оg7 7.Оc4 0-0
D90-D93 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7
D94-D95 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7 5.e3 0-0 Закрита система
D96-D99 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7 5.Дb3 d:c4 6.Д:c4 0-0 (7.e3) или (7.e4) Руска система
E
E00-E09 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 Каталонско начало
E10 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 c5 4.d5 b5
E11 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 Ob4+
E12-E19 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 b6 Новоиндийска защита
E12 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.a3
E13 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.Кc3 Оb7 5.Оg5
E14 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.e3
E15-E19 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.g3 Оb7 Новоиндийска защита, основен вариант
E20-E59 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kc3 Ob4 Защита Нимцович
E20 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.f3
E21 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Кf3
E22 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дb3 c5 5.d:c5 (Кa6) Вариант Шпилман
E23 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дb3 c5 5.d:c5 (Кc6) Вариант Шпилман
E24-Е25 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.a3 О:c3+ 5.b:c3 (c5) Вариант Земиш
E26-Е29 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.a3 О:c3+ 5.b:c3 (0-0) Вариант Земиш
E30-Е31 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Оg5 h6 5.Оh4 c5 6.d5 Ленинградски варинт
E32-Е39 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дc2 Вариант с 4.Дc2
E40 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (Кc6) Система Рубинщайн
E41-Е42 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (c5) Система Рубинщайн
E43-Е46 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (b6) Система Рубинщайн
E47-Е49 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Od3) Модерен вариант
E50 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Кf3 c5) Модерен вариант
E51-Е59 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Кf3 d5 6.Оd3) Модерен вариант
E60-E99 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 Og7 Староиндийска защита
E60 1.d4 Кf6 2.c4 g6 без хода 3.Кc3
E61 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 редки варианти
E62 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3
E63 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 Кc6
E64-E66 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 c5 Югославски вариант
E67-E69 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 Кbd7 (7.0-0 e5) главен вариант
E70 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.Оg5
E71 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.h3
E72 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.g3
E73-E75 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.Оe2 0-0 6.Оg5 Система Авербах
E76-E79 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.f4 0-0 (6.Кf3 c5) или (6.Оe2 c5) Атака на четирите пешки
 
allchessopenings.com