А02: Дебют Бърд, Гамбит Хобс
 
allchessopenings.com