A01: Дебют Ларсен, Симетричен вариант
 
allchessopenings.com