A00: Дебют Дънст (Слайфнър, Хайнриксен)
 
allchessopenings.com