A00: Дебют Клеменц (Мийд, Басман, Де Клърк)
 
allchessopenings.com