Начало Дебюти Полузакрити дебюти
Полузакрити дебюти (1. d4... без d5)

   Белите започват играта с дамската пешка - 1. d4, но черните не отговарят със симетричния ход 1... d5.

 
allchessopenings.com