A02: Дебют Бърд, Симетричен вариант
 
allchessopenings.com