A01: Дебют Ларсен, Английски вариант
 
allchessopenings.com