A01: Дебют Ларсен, Индийски вариант
 
allchessopenings.com