A01: Дебют Ларсен, Класически вариант
 
allchessopenings.com