A01: Дебют Ларсен, Полски вариант
 
allchessopenings.com